Home

Visie

Met een stevige dosis enthousiasme en ervaring als hulpverleners, werd Het Huis voor Psychotherapie in 2020 opgericht door Mylène Banken en Heidi Pellens. Het Huis voor Psychotherapie wil een plaats zijn waar iedereen welkom is voor kwaliteitsvolle psychotherapie. Met respect voor ieders eigenheid en tempo biedt deze praktijk psychotherapeutische hulp met een wetenschappelijke verankering. Bovendien werkten we een speciaal aanbod uit voor anderstalige cliënten. 

Alle psychotherapeuten in Het Huis genoten een basisopleiding als klinisch psycholoog en bekwaamden zich verder in een erkende psychotherapie-opleiding. De samenwerking als team vormt het fundament van deze groepspraktijk. Via regelmatige intervisie kunnen de psychotherapeuten rekenen op elkaars expertise.

Aanbod

Het Huis voor Psychotherapie biedt ook gesprekstherapie in het Engels, Spaans en Italiaans aan. Our practice also offers psychotherapy in English, Spanish and Italian.

In gezinstherapie krijgt het eigen verhaal van kinderen en jongeren zijn plaats. Voor jongeren vanaf 12 jaar bieden we ook individuele gesprekstherapie aan, indien mogelijk in combinatie met ouder- en gezinsgesprekken. Kinderen en jongeren spelen en tekenen soms makkelijker over hun ervaringen in de plaats van hierover te spreken. Aan dit laatste wordt de nodige aandacht besteed.

In individuele gesprekstherapie wordt er door het spreken over en het (terug) contact maken met persoonlijke ervaringen, zoals gevoelens, gedachten, gedragingen en herinneringen, gewerkt  aan verandering, welzijn en persoonlijke groei.

Relatietherapie is een vorm van psychotherapie voor koppels, waarbij de psychotherapeut helpt woorden te vinden voor wat er moeilijk loopt in het koppel. Het doel hiervan is om de negatieve spiraal tussen beide partners beter te begrijpen en te doorbreken.

Systeemtherapie is een therapievorm waarbij men problemen aanpakt d.m.v. de context waarbinnen het individu functioneert. Deze context (meestal het gezin) wordt gezien als een systeem, waarbinnen er allerlei interacties plaatsvinden. Deze interacties kunnen volgens een bepaald patroon verlopen, waardoor ze problemen creëren of beïnvloeden. Daarom zal de systeemtherapeut proberen ingrijpen op de communicatie tussen de gezinsleden.

Doelgroep

Soms loop je vast in je leven of bevind je je op een spoor dat niet (meer) goed voelt. Dit kan zich uiten in een depressieve stemming, angst, lichamelijke klachten, middelengebruik, eetproblemen, interpersoonlijke conflicten, vermijdingsgedrag, … Spreken met een betrokken ander, in een veilige omgeving, kan dan helpen om terug houvast te vinden. In psychotherapie wordt getracht je kluwen aan ervaringen te ontwarren. Er wordt ruimte gemaakt voor jou, voor je (levens)verhaal, voor je ervaringen die voorheen misschien onderbelicht bleven of die je niet kon delen. De vragen van de psychotherapeut helpen om beter te begrijpen wie je bent, door een helder zicht te krijgen op je verlangens, gedachten en gevoelens, je mogelijkheden en beperkingen. Door dit scherper zicht kan meer vrijheid ontstaan, om keuzes te kunnen maken die dichter bij jezelf liggen of bepaalde aspecten in je leven te aanvaarden. Verwerking en groei worden hierdoor (opnieuw) mogelijk.

Verloop

Nadat je je hebt aangemeld, wordt je vraag toegewezen aan één van onze teamleden. Deze therapeut neemt binnen drie dagen na je aanmelding contact met je op en stelt je een datum voor een eerste gesprek voor. Tijdens dit gesprek worden je bezorgdheden en je verhaal geëxploreerd, worden werkafspraken gemaakt en is er ruimte voor vragen. In dit eerste gesprek kan je aanvoelen of een bepaalde manier van werken je ligt. In samenspraak met jou wordt de gepaste therapievorm gekozen, afgestemd op jouw situatie en vraag. Dit kan gaan om individuele gesprekstherapie, speltherapie (voor kinderen), relatietherapie, gezinstherapie of ouder-kind-begeleiding. Het Huis werkt, indien nodig, en enkel met jouw akkoord, samen met andere hulpverleners, zoals huisartsen, (kinder)psychiaters, (zorg)leerkrachten, voedingsdeskundigen, kinesisten, logopedisten en (leefgroep)begeleiders.

Tarieven

Een sessie individuele psychotherapie duurt 50 minuten. Het dagtarief is 65 euro per sessie. Het avondtarief (vanaf 17u) is 70 euro per sessie.  

Tot op heden worden de kosten voor psychotherapie slechts voor een klein deel terugbetaald. De terugbetalingsmodaliteiten verschillen naargelang de mutualiteit waarbij u bent aangesloten, alsook naargelang onderwijsinstelling (voor studenten).

U kan hierover meer informatie vragen aan uw psychotherapeut of onze pagina met nuttige links raadplegen. 

Verder heerst er momenteel bij veel psychologen en cliënten heel wat hoop, maar nog meer onduidelijkheid over het nieuws dat 'iedereen binnenkort voor 11 euro naar de psycholoog' zou kunnen gaan. Deze informatie is slechts ten dele waar en vooral te vroeg verspreid. Het budget dat door de overheid hiervoor is voorzien, is namelijk beperkt en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om op terugbetaling te kunnen rekenen, zijn niet helder. Niet alle klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen meteen starten met dit systeem; het systeem zal stapgewijs uitgerold worden. Voorlopig verandert er dus niets aan de begeleiding en de kosten daarvan. We houden een vinger aan de pols als praktijk en informeren u zodra er wel iets beweegt en u op terugbetaling kan beroepen. 

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan zonder kosten, zolang dit minimum 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak gebeurt. Indien een afspraak niet tijdig werd geannuleerd, wordt het volledige bedrag van de consultatie aangerekend.

Vacatures

Spreekt de visie van onze praktijk jou aan en zou je ons team graag vervoegen? Mail dan naar info@hethuisvoorpsychotherapie.be of bel naar Heidi Pellens (0494102353) of Mylène Banken (0478487911).

Contact

Logo

Het Huis voor Psychotherapie

Tiensesteenweg 208

3001 Heverlee

Onze praktijk bevindt zich op de Tiensesteenweg 208 in Heverlee (Leuven), op wandelafstand van het centrum en het station van Leuven.

Je aanmelden kan via ons aanmeldingsformulier. Wanneer je dit formulier invult, krijg je via e-mail een automatische bevestiging. Je ontvangt dan binnen de drie dagen een antwoord van ons. Eén van de teamleden neemt contact met je op om je een eerste afspraak te geven of je te informeren over de wachttijd. Een vraag naar informatie kan via ons contactformulier.

Lees meer over ons privacy-beleid.

Foto: Still uit de film BERG. Website: Bart Duriez. Logo: Wim Goossens. Fotografie team: Janne Monard.