Privacy-beleid

Conform de Europese wet van 25 juni 2018, die handelt over de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation, GDPR), informeren we je graag over hoe je persoonlijke gegevens verwerkt worden door Het Huis voor Psychotherapie.

De persoonsgegevens die via het aanmeldingsformulier verzameld worden, namelijk: je naam en voornaam, geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer, de naam van de persoon die je doorverwees, de aanduiding van voor wie je hulp zoekt, de korte schets van je aanmeldingsklacht, je beschikbaarheid voor eventuele afspraken, worden gebruikt om contact met je op te nemen, je te informeren en het hulpverleningsaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op je vraag. Deze persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd indien er geen psychotherapeutisch traject opgestart wordt.

Enkel de coördinatrices van Het Huis voor Psychotherapie, Mylène Banken en Heidi Pellens, hebben toegang tot deze persoonsgegevens, door in te loggen op een geautoriseerd domein met een wachtwoord. Indien je ervoor kiest een psychotherapeutisch traject op te starten, dan worden de aanmeldingsgegevens gedeeld met de therapeut aan wie uw vraag werd toegewezen. Deze persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden, tenzij een schriftelijk document hier je expliciete toestemming voor vroeg. De persoonsgegevens worden bovendien niet voor andere doeleinden aangewend dan deze hierboven vermeld, tenzij hier je schriftelijke toestemming voor werd gevraagd.

De therapeut aan wie je vraag werd toegewezen, houdt een elektronisch patiëntendossier bij, eventueel aangevuld met een papieren dossier, waaraan deze persoonsgegevens toegevoegd worden. Het elektronisch patiëntendossier is gekoppeld aan een geautoriseerd systeem (QIT-Online) en beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Het papieren dossier, indien van toepassing, wordt in het staflokaal van Het Huis voor Psychotherapie bewaard, in een afgesloten kast, waartoe enkel de therapeuten van Het Huis voor Psychotherapie toegang hebben met een sleutel. Na beëindiging van het psychotherapeutisch traject, blijven de verzamelde persoonsgegevens nog drie jaar bewaard in het Huis voor Psychotherapie. Dit laatste om je eventuele heraanmelding vlot te laten verlopen.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je deze stellen via het contactformulier op onze website (www.hethuisvoorpsychotherapie.be) of via je psychotherapeut.